Żyrandol w RCKP w Krośnie

„Niniejszym potwierdzamy, że firma Villa Glass Studio Spółka z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. „Utworzenie regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (Rozbudowa Krośnieńskiego Domu Kultury)” wykonała w roku 2008 podświetlany obiekt artystyczny ze szkła na podstawie zaakceptowanego projektu artystycznego. Obiekt w formie żyrandola ma wysokość ponad 10m i składa się z kilkudziesięciu szklanych elementów z fusowanego i barwionego szkła bezpiecznego mocowanych do stalowej konstrukcji wykonanej wg indywidualnego projektu.

(…)

Wykonanie robót przebiegło sprawnie, w Wykonawca wykazała się dużym profesjonalizmem, dotrzymując wszystkich zobowiązań i terminów umownych.

Zamówienie zostało wykonane z należytą starannością.

 

Podpisano: Prezydent Miasta Krosna, Piotr Przytocki” - Referencje.