NEWS

30.11.2018

 

Konkurs ofert

Poniżej do pobrania jest zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu oraz adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.

Niezbędnym elementem zapytania ofertowego są załączniki (również do pobrania poniżej) w tym formularz ofertowy, umożliwiający przedstawienie i złożenie oferty.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe + załaczniki

 

30.08.2018

 

Konkurs ofert

Poniżej do pobrania jest zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu oraz adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.

Niezbędnym elementem zapytania ofertowego są załączniki (również do pobrania poniżej) w tym formularz ofertowy, umożliwiający przedstawienie i złożenie oferty.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe + załaczniki

 

12.12.2017

 

Konkurs ofert

Poniżej do pobrania jest zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu oraz adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.

Niezbędnym elementem zapytania ofertowego są załączniki (również do pobrania poniżej) w tym formularz ofertowy, umożliwiający przedstawienie i złożenie oferty.

Do pobrania:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe

 

22.06.2017

 

Nowy projekt

Do pobrania:

Wzór plakatu

 

12.05.2016

 

KONKURS OFERT – WYNIKI

Niniejszy formularz jest do pobrania poniżej.

Do pobrania:

Wyniki konkursu

 

29.04.2016

 

 

KONKURS OFERT - AKTUALIZACJA

Uprzejmie informujemy, że Formularz ofertowy wraz oświadczeniami – stanowiący Załącznik nr 3 Zapytania ofertowego nr 1/04/2016/1.2POPW dotyczący przygotowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla Zamawiającego umożliwiającego zwiększenie jego aktywności na rynkach międzynarodowych w ramach Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” POPW 2014 -2020, I Etap w dniu 29.04.2016 r. został zaktualizowany.

Powyższa informacja została opublikowana w systemie internetowym LSI1420.

Niniejszy formularz jest do pobrania poniżej.

Do pobrania:

Załącznik nr 3 AKTUALNY Formularz oferty wraz z oświadczeniami

Informacja do Zapytania ofertowego VILLA GLASS STUDIO MBI

 

27.04.2016

 

 

KONKURS OFERT

W związku z planowaną realizacją projektu Villa Glass Studio Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania nowego MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI dla firmy „VILLA GLASS STUDIO” SP. O. O. w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP I Etap, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020.

 

Poniżej do pobrania jest zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia: opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji, a także adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.

 

Niezbędnym elementem zapytania ofertowego są załączniki (również do pobrania poniżej) w tym formularz ofertowy, umożliwiający przedstawienie i złożenie oferty.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 Standard tworzenia MBI

Załącznik nr 2 Minimalny zakres umowy warunkowej

Załącznik nr 3 Formularz oferty wraz z oświadczeniami

Załącznik nr 4 Formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy

Zapytanie ofertowe VILLA GLAS STUDIO MBI 27.04.2016

28.12.2015

 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia było:

1)    przeprowadzenie audytu wzorniczego obejmującego :

a)    analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej,

b)    analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego,

c)    analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie technologii,

d)    analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej,

e)    analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji,

f)    analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie strategii marketingowej,

g)    analizę  wzorniczą  Zamawiającego  w  zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,

h)    analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,

i)    analizę  oferty  pod  kątem  wykorzystania  wzornictwa  i  potencjału rynkowego Zamawiającego

2)     opracowanie strategii wzorniczej -  raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego powinien zawierać  co najmniej następujące elementy:

a)    ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;

b)    ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;

c)    określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;

d)    ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;

e)    zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;

f)    rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

 

Przedmiot działalności Zamawiającego obejmuje PKD główne 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

Kod CPV usługi : 79212000-3 Usługi audytu

 

WYBÓR

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe, kierując się kryteriami określonymi w zapytaniu, dokonano wyboru oferty firmy:

SOKKA Katarzyna Sokołowska ul. Rynek 6 44-100 Gliwice

 

 17.12.2015

 

KONKURS OFERT NR 1/POPW/2015

 

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

 

Villa Glass Studio SP. z o.o.

 

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Audytu Wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, którego wynikiem będzie opracowanie Strategii Wzorniczej.

 

Do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Formularz Ofertowy

Lista Zrealizowanych Strategii – Eksperci

Lista Zrealizowanych Strategii – Wykonawca

Oświadczenia

Oświadczenie eksperta

Oświadczenie o ilości podpisanych umów

Wzór Umowy Warunkowej

 

13.02.2015

 

 

Projekt Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego, NABÓR WNIOSKÓW NR II

 

W dniu 29.09.2014 r. firma Villa Glass Studio Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt. „Wdrożenie produkcji seryjnej i promocja szklanych figurek z serii „Karpacki zwierzyniec”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Wartość dofinansowania: 17 341,04 CHF.

 

Okres realizacji projektu: 29.09.2014 r. – 31.12.2014 r.

 

Ogólne cele projektu to zwiększenie sprzedaży, szczególnie w miesiącach, w których jest ona słabsza. Stąd plan wprowadzenia i wypromowania nowego produktu, lokowanego na innym rynku niż budownictwo. W szczególności istotne działania na trzech płaszczyznach:

Koncepcyjna, wartości niematerialne – opracowanie zupełnie nowych, atrakcyjnych projektów przez profesjonalnych projektantów szkła

Technologiczna – wdrożenie produkcji w oparciu o precyzyjne szablony

Promocyjna – reklama produktu i firmy poprzez drukowane foldery i kampanie w Internecie.

 

Taki zestaw działań umożliwia zarówno skuteczne wdrożenie produkcji, jak również maksymalizuje szanse powodzenia w wejściu z nowościami na rynek.

W ramach projektu powstała piękna kolekcja szklanych statuetek o nazwie „Karpacki Zwierzyniec”. Informacje na temat kolekcji na stronie Produkty – Szklane Figurki.

 

Więcej informacji na stronach:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

 

12.01.2015

Projekty EU

 

W związku ze zrealizowaniem projektu pn. „Unowocześnienie produkcji szkła fusingowego poprzez zakup specjalistycznych urządzeń dla Villa Glass Studio Sp. z o.o.” w wyniku którego zakupiony został nowy sprzęt (między innymi Numerycznie sterowany stół do ciecia oraz Myjka pozioma) firma Villa Glass Studio Sp. z o.o. oferuje nowe produkty:

Szkło płaskie krzywoliniowo ciete,

Szkło fusingowane krzywoliniowo cięte.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013

 

 

20.09.2013

szklane parapety

 

 

 

 

 

 

 

Szklane parapety są nowością wprowadzoną przez firmę Villa Glass Studio. Zastosowane reliefy dają rzeczywistą trójwymiarowość powierzchni, która dzięki temu wygląda wyjątkowo efektownie. Dostępne są w dwóch nowoczesnych liniach kolorystycznych opartych na klasycznych, stworzonych przez Leonardo da Vinci wzorcach modelowania 3D: sfumato i chiaroscuro.

 

Pierwsza z nich opiera się na miękkich, stonowanych przejściach kolorów („fumo” oznacza dym), natomiast druga charakteryzuje się ostrymi kontrastami („chiaro” – jasny, „scuro” – ciemny). Oba rodzaje światłocienia świetnie podkreślają trójwymiarowość powierzchni, a ostateczny efekt jest dodatkowo potęgowany przez naturalne światło wpadające przez okna.

 

Standardowo występują w 11 kolorach, ale możliwe jest również zamówienie parapetów w dowolnej barwie, np. wg palety RAL, lub PANTONE. Dzięki temu łatwo je dobrać każdego wnętrza; pasują zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych aranżacji.

 

Szklane parapety charakteryzują się bardzo łatwą pielęgnacją – całkowicie odporne na działanie wody, mogą być czyszczone dowolnym preparatem do mycia szyb. Ponieważ w żaden sposób nie poddają się działaniu upływającego czasu, będą cieszyć swoich użytkowników przez długie, długie lata.

 

Wyrób ten ze względu na swe walory estetyczne i artystyczne zyskał uznanie Fundacji Karpackiej, która poszukuje niezwykłych produktów. Dzięki temu ich promocja współfinansowana jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

 

 

30.08.2013

Alpy Karpatom

 

W dniu 10 października 2011 roku podpisana została umowa pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w sprawie realizacji projektu Alpy Karpatom. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 924 958 PLN i jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Podkarpacką Izbą Gospodarczą w Krośnie, Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku, Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzkim Forum Europejskim w Lesku.

 

Wsparcie organizacyjne w Szwajacarii projekt uzyska od Szwajcarskiej Fundacji Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Helvetas Swiss Intercooperation w Bernie.

 

Celem realizacji projektu „Alpy Karpatom” jest doprowadzenie do trwałej zmiany w zakresie społeczno-ekonomicznym regionu obszarów górskich Podkarpacia. W ramach projektu podejmowane będą różnorodne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego terenów południowo-wschodniej Polski, położonych bezpośrednio w sąsiedztwie Słowacji i Ukrainy, w którym króluje pasmo górskie Karpat polskich.

 

Więcej informacji na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl i rel="nofollow"www.swisscontribution.admin.ch/poland.

 

Villa Glass Studio właśnie wprowadza do swojej oferty często poszukiwane przez Klientów szklane parapety reliefowane. Ponieważ produkt ten znakomicie współgra z założeniami projektu "Alpy Karpatom", dofinansowanie w wysokości prawie 17 tysięcy franków szwajcarskich uzyskał nasz projekt "Promocja reliefowanych i barwionych szklanych parapetów z Krosna – Miasta Szkła".

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek lokalnego produktu markowego – szklanych parapetów, poprzez:

- zakup stojaków ekspozycyjnych,

- przygotowanie i wydruk materiałów reklamowych,

- lokacja ekspozytorów i materiałów promocyjnych w wybranych miejscach w Polsce,

- zlecenie towarzyszącej kampanii reklamowej w mediach.

Realizacja tych działań jest przewidziana na okres od 01.06.2013 do 31.10.2013.

 

Główna korzyścią z realizacji projektu będzie wsparcie promocyjne wprowadzenia na rynek nowego produktu, co bezpośrednio przyniesie wzrost sprzedaży firmie Villa Glass Studio oraz przyczyni się do zwiększenia znajomości marki.

 

Wykonanie stojaków ekspozycyjnych

 Zal. 1 do zapytania - oferta

 Zapytanie ofertowe

Wybrano firmę F.P.H.U. ARPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

 

Opracowanie i wydruk folderów reklamowych

 Zal. 1 do zapytania - oferta

 Zapytanie ofertowe

Wybrano firmę Drukarnia HEDOM Michna Henryk

 

Przeprowadzenie reklamy w internecie

 Zal. 1 do zapytania - oferta

 Zapytanie ofertowe

Wybrano firmę Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.